Mit synfältsproblem

Undersökning gjord på Synsam

Alt

Pressmedelande

Transportstyrlesens pressmeddelande

VTI nyheter

Transportstyrelsen utvärderar simulatortest för synfältsbortfall

Simulatortest för individer med synfältsbortfall utvärderas

Bra och ha sidor

Indraget körkort, Esterman syntest...

Debatt och "forskning"

VTI: Test av körförmåga för personer med synfältsbortfall och indraget körkort

Riksdagen: Körkortskrav vid brister i synfältet

Riksdagen: Synfält och körkortskrav

Läkartidningen: Synkraven för körkort har svag evidens

Chans Till Dispens          Metodboken CTD Chansen Till Dispens          Filmen Metodboken CTD Chansen Till Dispens

VLT: Sverige är strängast i världen om synfält och körkort

Synkarv på körkort

Nuvarande krav

De medicinska kraven i trafiken

Synkrav för körkort 2011

Se även frågor och svar på Transportstyrelsen